Ilmoitusvelvollisuus rakennustöissä kiristyy 1.7.2014

Tiedonantovelvollisuus koskee rakennusurakkatietoja ja työmaalla työskentelevien työntekijöiden henkilötietojen ilmoittamista. Kohteessa työskentelevistä henkilöistä on pidettävä luetteloa ja tiedot on ilmoitettava verohallinnolle kuukausittain. Vastaavasti rakennusurakoista on ilmoitettava työmaittain urakkasopimusta koskevat tiedot, kuten sopimuksen tehneet osapuolet, urakan kokonaissumma, sen kesto ja kauppasummasta laskutettu määrä kyseisen kuukauden ilmoitusjaksolta.

Urakkatietoja ei tarvitse antaa, jos remontin arvo ilman arvonlisäveroa on enintään 15 000 €. Jos tämä raja ylittyy vasta työn aikana, tiedonantovelvollisuus alkaa siitä kuukaudesta, jolloin raja-arvo ylittyy.

Tietoja on annettava rakentamisen lisäksi myös korjauksista sekä kunnossapitoon liittyvästä toiminnasta. Rakennustoimintaa, sitä harjoittavat yritykset ja itsenäiset ammatinharjoittajat ovat velvollisia tekemään ilmoituksen. Myös yksityishenkilöt ja kotitaloudet ovat ilmoitusvelvollisia, jos rakentaminen edellyttää rakennuslupaa. Ilmoitusvelvollisuuslaki tulee voimaan 1.7.2014.

Uusista velvoitteista on säädetty verotusmenettelylaissa ja työturvallisuuslaissa ja ilmoitusvelvollisuuden laiminlyönti aiheuttaa sakkorangaistuksen. Ensimmäisen kerran tiedot annetaan Verohallinnolle syyskuussa 2014.

Remister on valmistautunut uuteen ilmoitusvelvollisuuslakiin henkilö- ja urakkatietoja kokoavalla toiminnanohjausjärjestelmällä, joka arkistoi ilmoitusvelvollisuuden piiriin kuuluvia tietoja vielä vuosia remontin päättymisen jälkeenkin. Remister –remonttien osalta hoidamme ilmoitusvelvollisuuden puolestanne.

Kategoriat: Ajankohtaista Avainsanat: , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,